Kontortid:

Man - Fre 07.00 - 15.00

 

Telefon bestilling:

63 87 61 00

 

Postadresse:

Furuholtet 1,

2020 Skedsmokorset

 

Besøksadresse:

Furuholtet 3,

2020 Skedsmokorset

 

Bankkonto:

1286.48.81457

 

 


 

2020

Følgebrev til innkalling

Fullmaktskjema

Innkalling og dagsorden Generalforsamlingen 2020

Årsmelding 2019

Årsregnskap 2019

Revisjonsberetning 2019

Budsjett 2020

Aktivitetsplan 2020

Valgkomiteens innstilling

Aksjeeierbok pr.etter Generalforsamlingen 2019 - ajour pr 14.januar 2020

Vedtekter for Skedsmo Samfunnshus

 

Protokoll fra Generalforsamlingen

 

 

2019

Følgebrev

Fullmaktskjema

1 side generalforsamlingen 2019

Innkalling og dagsorden Generalforsamlingen 2019

Forretningsorden Generalforsamling

Årsmelding 2018 - signert

Årsrenskap 2018 - signert

Revisjonsberetning 2018

Budsjett 2019

Aktivitetsplan 2019

Saksframlegg - Skedsmo Sanitetsforening

Brev fra Skedsmo Sanitetsforening

Aksjeeierbok pr. 26.04.18

Vedtekter for Skedsmo Samfunnshus AS - 28.april 2016

Valgkomiteens innstilling

 

Protokoll fra Generalforsamlingen

 

 

 

2018

Følgebrev Generalforsamlingen 2018

Fullmaktsskjema

Dagsorden Generalforsamlingen 2018

Forretningsorden Generalforsamling

Årsmelding 2017 signert

Årsregnskap 2017 signert

Revisors beretning

Budsjett 2018

Aktivitetsplan 2018

Aksjeeierbok

Vedtekter for Skedsmo Samfunnshus AS - 28.april 2016

Valgkomiteens innstilling

Til Generalforsamlingen i Skedsmo Samfunnshus AS - Skedsmokorset kvinne- og familielag

Brev fra Skedsmokorset kvinne- og familielag

Notat fra advokat Anniken R. Arntzen i Advokatfirmaet Seland Orwall DA

Til Generalforsamlingen i Skedsmo Samfunnshus AS - kommunesammenslåing

 

Aksjeierbok pr. 26.04.18

Låveprosjektet - GF 2018 Presentasjon

Protokoll fra Generalforsamlingen 2018

 

 

2017

Følgebrev Generalforsamlingen 2017

Fullmaktsskjema

1 side generalforsamlingen 2017

Dagsorden Generalforsamlingen 2017

Forretningsorden Generalforsamling

Årsmelding 2016

Årsregnskap 2016

Revisors beretning 2017

Budsjett 2017 forslag

Aktivitetsplan 2017

Innstiling fra valgkomiteen i Skedsmo Samfunnshus AS til gen_forsaml_2017

Sak fra styret - Godtgjørelse til styremedlemmene

Sak fra styret- Møteplassprosjektet på Huseby Gård

Aksjeeierbok

Vedtekter for Skedsmo Samfunnshus AS - 28.april 2016

 

Alle innkallingspapirene samlet

 

Protokoll Generalforsamlingen 2017

 

Presentasjon Skedsmo Senter utbygging samt konsert Øyvind Sund

Presentasjon Generalforsamlingen 2017 Låveprosjektet

 

 

 

2016

Følgebrev Generalforsamlingen 2016

FULLMAKTSSKJEMA

1 side generalforsamlingen 2016

Dagsorden Generalforsamlingen 2016

Årsmelding 2015

Årsregnskap 2015

Revisors beretning 2016

Budsjett 2016 forslag

Aktivitetsplan 2016

Forslag fra styret - Vedtektsendring vedr  innkalling av generalforsamlingen

Vedtekter for Skedsmo Samfunnshus AS - forslag til generalforsamlingen 28 april 2016

Aksjeeierbok

Vedtekter for Skedsmo Samfunnshus AS - 23 april 2015

Valgkomiteens innstilling

 

Protokoll fra Generalforsamlingen 28. april 2016

 

 

2015

Følgebrev Generalforsamlingen 2015

Fullmaktskjema

Dagsorden Generalforsamlingen 2015

Årsmelding signert

Årsregnskap signert

Revisors beretning 2015

Budsjett 2015

Aktivitetsplan 2015

Valgkomiteens innstilling

Forslag fra styret - Vedtektsendring vedr. innkalling av generalforsamlingen

Vedtekter for Skedsmo Samfunnshus AS - Forslag til generalforsamlingen 2015

Forslag fra styret - Deltagelse i Møteplassprosjektet på Husby Gård

150316 Avtaleutkast SSH og SK - til generalforsamlingen

Presentasjon aktivitetslåven Huseby Gård

Forslag fra styret - Godtgjørelse til styremedlemmene

Aksjeeierbok

Vedtekter for Skedsmo Samfunnshus AS - 29.april 2013

 

Protokoll fra Generalforsamlingen 23. april 2015

Vedtekter for Skedsmo Samfunnshus AS 23. april 2015

 

 

2014

Dagsorden Generalforsamlingen 2014

Forretningsorden Generalforsamling

Årsberetning 2013

Årsregnskap 2013

Revisors beretning

Budsjett 2014

Aktivitetsplan 2014

Valgkomiteens innstilling

Asjeeierbok

Vedtekter for Skedsmo Samfunnshus AS - 29.april 2013

FULLMAKTSSKJEMA

 

Protokoll 2014, Signert

 

 

2013

Fø lgebrev til innkallingen

Fullmaktsskjema

Innkalling og dagsorden

Årsmelding

Regnskap 2012

Revisjonsberetning

Budsjett for 2013

Aktivitetsplan

Valgkomiteens innstilling

Forslag fra styret

Aksjeeierbok

Vedtekter for Samfunnshuset på Skedsmokorset AS

Vedtekter for Skedsmo Samfunnshus AS

 

 

Protokoll 2013, signert

 

 

Ekstraordinær Generalforsamling 29. oktober 2012

 

Førsteside ekstraordinær generalforsamling 2012

Innkalling og agenda

Forretningsorden

Representanter og vara oktober 2012

Saksframlegg SA

Vedtekter for Samfunnshuset på Skedsmokorset BA - forslag som SA

Saksframlegg AS

Vedtekter for Samfunnshuset på Skedsmokorset BA - forslag som AS

Svar fra Brønnøysundregistrene vedr. selskapsform

Brev fra ICA Eiendom Norge AS

Vedtekter for Samfunnshuset på Skedsmokorset BA - ICA forslag som AS

 

Protokoll fra ekstraordinært generalforsamling 29. oktober 2012

 

 

2012

Representanter og vararepresentanter april 2012

 

Agenda

Årsmelding

Regnskap 2011

Revisjonsberetning

Budsjett 2012

Aktivitetsplan

Valgkomiteens innstilling

Innkomne saker

  Forslag fra styret - felles driftsorganisasjon

  Informasjonssak selskapsform og vedtekter

 

Protokoll scannet med signaturer

Vedtekter for Samfunnshuset på Skedsmokorset BA - 11.april 2011

 

 

2011

Representanter og vararepresentanter april 2011

 

Agenda

Årsmelding

Regnskap 2010

Revisjonsberetning

Budsjett 2011

Aktivitetsplan

Innstilling til Valg

Innkomne saker:

  Info om punkt 6 på generalforsamlingen 

  Saksfremlegg Forprosjekt

  Vedtak Forprosjekt Kulturhus på Skedsmokorset

  Forslag om vedtektsendring fra styret

  Forslag til nye vedtekter for Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

 

Protokoll med scannede underskrifter 

Vedtekter gjeldende fra 11. april 2011


2010

1. side
Agenda
Årsmelding
Regnskap 2009
Revisjonsberetning
Budsjett 2010
Aktivitetsplan
Innstilling til Valg
  Innlegg om punkt 6

Protokoll med scannede underskrifter 

PowerPoint presentasjon om Samfunnshuset (19Mb)


2009 

Innkalling og agenda
Årsmelding 2008
Regnskap 2008 med scannet underskrift
Budsjett 2009
Aktivitetsplan 2009
Sak 6 - 2009 Styrets innstilling
  Sak 6 - 2009 Styrets innstilling ny tekst 21 04 09 lagt frem i møtet
  Betenkning fra Jan Schatvet - Organisasjonsform
  Betenkning fra Erik Myhrer
  Betenkning fra Steenstrup Stordrange
  Saksframlegg Formannskapet vedr selskapsform
Vedtekter for Samfunnshuset på Skedsmokorset BA - 3.mars 2009
Representanter og vara
Innstilling valg Samfunnshuset 2009
Frammøteliste 2009 Representantervara og fullmakt

Protokoll fra generalforsamlingen 2009 scannet med underskrift


Ekstraordinær Generalforsamling 3. mars 2009

Innkalling og agenda
Fremmøteliste

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 2009 - med scannet underskrift2008:

Innkalling og agenda
Årsmelding 2007
Regnskap 2007 med noter
Revisjonsberestning
Budsjett
Investeringsbudsjett
Aktivitetsplan

Valgkomite SPS innstilling til nytt styre
Valgkomite SPS innstilling til ny valgkomite
Representanter og vara, 2008

Forslag fra Skedsmo kommunes representanter
DnB NOR - Forslag til generalforsamlingen
Styrets innstilling, DnB NOR Bank ASA
Sak ang. Skedsmokorset Kulturforum
Sak om styrehonorar

Protokoll


 

Site powered by WebOfficeOne ©